Terug naar de onderwerpen
Je moet dan vermelden dat de inzender van het materiaal bij het inzenden:
  • a) zelf de maker moet zijn van het materiaal en NDC vrijwaart voor eventuele inbreuken op het auteursrecht als zou blijken dat derden rechten kunnen ontlenen aan het materiaal
  • b) NDC mediagroep het recht heeft het materiaal te publiceren in al haar uitgaven
  • c) NDC-mediagroep tevens door de inzending het recht krijgt voor opname van het materiaal in haar bestanden voor toekomstig gebruik, voor zover dit betrekking heeft op FC Groningen.